Ring: Homepage

REGLEMENT

Ring: Wachtlijst en Code - Ik ga akkoord met het reglement.

Ben jij ook iemand die zich aansluit bij allerhande internetdiensten en bij het reglement meteen op YES klikt zonder het te lezen? Doe dat dan nu even niet en lees verder!

Om alles vlot te laten verlopen, is er een beperkt REGLEMENT waar elke deelnemer akkoord mee gaat.
Dit zijn geen drempelverhogende regels, enkel zes evidente voorwaarden. De ring moet immers werken.

 1. In het aanmeldingsformulier wordt de URL van de openingspagina van de site opgegeven. De HTMLcode voor het EduRing-logo wordt na aanmelding opgestuurd via e-mail. Elke deelnemer neemt deze HTMLcode exact over op die openingspagina en niet op een andere pagina.
   

 2. Het logo wordt duidelijk zichtbaar geplaatst.
   

 3. Na aanmelding komt de aangemelde site terecht op een wachtlijst. Maximaal na 4 weken krijg je bevestiging of je al dan niet wordt opgenomen in de ring. Je krijgt dus 4 weken om het logo te plaatsen.  Deze beslissing tot opname wordt genomen door de ringmasters op grond van lay-out, inhoud en onderhoud van de aangemelde site.
   

 4. Elke webmaster wiens site opgenomen wordt in de ring verbindt er zich toe de site up-to-date te houden. Een ring met recent nieuws is immers aangenamer dan één met verouderde informatie.
   

 5. De meest vergeten, maar uiterst belangrijke regel in dit reglement!

  1. Mocht de URL van de site wijzigen, dan neem je de HTML-code exact over op de nieuwe site en wijzig je je gegevens binnen de EduRing.

2. Als je geen webmaster meer bent van de site, verwijder je de site uit de EduRing en laat je de nieuwe webmaster de hele aanmeldingsprocedure doorlopen. Bij het logo zal je dan enkel het ringnummer moeten veranderen. Ik weet het, het is dwaas, maar dat is nu eenmaal de logge werkwijze van Yahoo!

 1. De ringmasters doorlopen de ring maandelijks om te controleren of elke deelnemer de voorwaarden opvolgt en of alle links nog werken. Wie zich niet aan deze afspraken houdt, zal - na verwittiging - worden verwijderd uit de ring.

 


© 1998-2004 KlasCement